B2B projekt – Studija izvodljivosti potencijala sušenja mulja iz prečistača otpadnih voda u svrhu korištenja mulja kao energenta u BiH

Projekt na specifičan način razmatra mogućnosti sušenja mulja sa prečistača otpadnih voda u cilju njegovog korištenja kao energenta, i to korištenjem višta tople vode i/ili pare sa velikih postrojenja. Na ovaj način bi se uštedila energija da dovođenje mulja u stanje koje zadovoljava njegovo upotrebu kao energent, a ujedno smanjuje troškove tretmana i zbrinjavanja.

Projekt je finansiran od strane Češke Razvojne Agencije.