Dekonta BH dobitnik nagrade biznis lidera održivog razvoja u kategoriji “Ljudi”

Dodjela SDG nagrade 2023 za firmu Dekonta BH

Dodjela SDG nagrade 2023 za firmu Dekonta BHNa svečanosti održanoj 14. juna 2023. godine u Pozorištu mladih u Sarajevu, promovisana je peta, jubilarna generacija biznis lidera održivog razvoja u BiH. Ova nagrada se dodjeljuje u sklopu programa „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“ (SDG2BIH), zajedničke inicijative koju finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women kao dio podrške UN-a vlastima u Bosni i Hercegovini pri implementaciji Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH.

 

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja dodjeljuje se svake godine s ciljem promocije napora i angažmana privatnog sektora u oblasti održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Nagrada za 2023. godinu bila je fokusirana na preduzeća koja stvaraju i zadržavaju kvalitetna radna mjesta i aktivno smanjuju svoj utjecaj na okoliš. Proces prijave za Nagradu trajao je od 1. januara ove godine do kraja marta 2023.

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja prepoznaje i naglašava napore kompanija iz privatnog sektora u smislu realizacije Ciljeva održivog razvoja u BiH i motiviranje novih učesnika u privatnom sektoru da Ciljeve održivog razvoja uključe u svoje poslovne modele.

„Nagrađene kompanije postavljaju etičke i odgovorne poslovne prakse, brigu o zajednici, korištenje obnovljivih izvora i ekološki prihvatljivih izvora energije i smanjenje otpada kao prioritet. Privatni sektor u BiH daje dugoročnu perspektivu u aktivnom poboljšanju života građana u BiH, jer ulaže veliki napor u razvoj usluga i tehnologija sigurnih za životnu sredinu i ljude“, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Dobitnici nagrade SDG - biznis lideri održivog razvoja 2023Ovogodišnja Nagrada za biznis lidere održivog razvoja fokusirana je na preduzeća koja stvaraju kvalitetna radna mjesta i zadržavaju talenat dok aktivno rade na dekarbonizaciji svojih poslovnih aktivnosti. 31 kompanija je ušla u završni krug gdje su standardi Globalne inicijative za izvještavanje (GRI) korišteni kao osnova metodologije evaluacije za pristigle 180 prijava, a proces evaluacije vodio je nezavisni panel eksperata na čelu sa profesorom Vjekoslavom Domljanom.