Kontaminacija zemlje PCB-evima, procjena lokacije i mjere sanacije industrijske zone Incel, Banja Luka

Uzorkovanje zemlje (površinsko, dubinsko), podzemnih i površinskih voda, građevinskih materijala, van i oko kruga industrijske zone Incel Banja Luka. Procjena rizika lokacije po zdravlje ljudi i okoliš, prijedlog mjera sanacije lokacije.

Projekt je finansiran od strane Švedske razvojne agencije SIDA preko UNDP-a kao implementatora.