Održan prvi trening za uposlenike KJKP „RAD“

U sklopu projekta „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo“, financiranog od strane Češke Razvojene Agencije (CzRA), 30.03.2022. godine, održan je prvi trening na temu „Obuka osoblja KJKP RAD-a u oblasti upravljanja otpadom“ .

Na radionici su sudjelovali uposlenici RAD-a, te ukupno pet Čeških i domaćih eksperta projektnog tima kompanije DEKONTA, u ulozi trenera. Također su na treningu bili prisutni predstavnici Ambasade Republike Češke, kao i implementirajućeg projektnog partnera „People in Need“ (PIN).

U uvodnim fazama treninga učesnicima su predstavljeni negativni uticaji linearnog pristupa ekonomiji, kao i prednosti EU Zelenog dogovora i cirkularne ekonomije. U nastavku su predstavljeni primjeri dobre prakse sistema upravljanja i dokazani primjeri upravljanja otpadom u EU, sa naglaskom na Republiku Češku. Nakon kraće pauze trening je nastavljen sa naglaskom na interaktivno sudjelovanje učesnika, gdje su istaknute teme: financiranje pravilnog upravljana otpadom, okolišne i društvene koristi i mjere naprednog upravljanja otpadom.

S obzirom na historijski razvoja i trenutno stanje sistema upravljanja otpadom u Republici Češkoj, te sličnosti sa onim u Kantonu Sarajevo (KS) fokus trening je na prenošenju znanja i iskustava, kako bi se došlo do unapređenja kako na prostoru KS, tako i cjelokupne Bosne i Hercegovine (BiH). Potrebno je naglasiti visok nivo angažmana učesnika, te posljedične diskusije sa trenerima, gdje su uočene mnoge paralele između dva predmetna sistema, a koje su rezultirale odgovorima i sugestijama na neke od aktuelnih nedostatka i nejasnoća vezanih za sistem upravljanja otpadom KS.

Drugi dan treninga je u potpunosti fokusiran na diskusiju i interaktivno učešće, gdje su treneri ukratko predstavili važnost adekvatnog upravljanja otpadom, te „Uvod u smjernice za Plan upravljanja otpadom za članica EU“. Nakon prezentacija ostatak treninga je proveden u interaktivnom radu s ciljem analize planskih dokumenata RAD-a i poređenje istih na osnovu ranije navedenih tema.

U nastavku projekta planiran su još tri treninga prilagođena za upravljačke organe KJKP RAD, te veći broj sličnih treninga usmjerenih ka drugim segmentima preduzeća.