Kategorija: Projekti

Održan prvi trening za uposlenike KJKP „RAD“

U sklopu projekta „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo“, financiranog od strane Češke Razvojene Agencije (CzRA), 30.03.2022. godine, održan je prvi trening na temu „Obuka osoblja KJKP RAD-a u oblasti upravljanja otpadom“ . Na radionici su sudjelovali uposlenici RAD-a, te ukupno pet Čeških i domaćih eksperta projektnog tima kompanije DEKONTA, u ulozi trenera. Također …

Nj.E. Ivana Hlavsová, ambasadorica, Ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini

Novi projekat unapređenja sistema upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo

Organizacija People in Need Bosna i Hercegovina (PIN) sa partnerima Kantonalnim javnim komunalnim poduzećem RAD i češkim ekspertima za zaštitu životne sredine iz kompanije Dekonta, otpočinje realizaciju projekta unapređenja sistema za upravljanje otpadom u Kantonu Sarajevo, uz podršku Vlade Češke Republike.   Tim povodom se u četvrtak, 30. septembra 2021. godine, u prostorijama KJKP Rada …

Studija izvodljivosti potencijala tretmana i korištenja mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile Sarajevo

U saradnji sa KemisBH, Dekonta provodi projekt analize potencijala tretmana mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile Sarajevo u cilju evaluacije konačnog načina zbrinjavanja mulja. Nakon tretmana biosušenjem i kompostiranjem, analizira se kvalitet mulja i potencijal. Studija će ponuditi i odgovor o očekivanim cijenama zbrinjavanja.

B2B projekt – Studija izvodljivosti potencijala sušenja mulja iz prečistača otpadnih voda u svrhu korištenja mulja kao energenta u BiH

Projekt na specifičan način razmatra mogućnosti sušenja mulja sa prečistača otpadnih voda u cilju njegovog korištenja kao energenta, i to korištenjem višta tople vode i/ili pare sa velikih postrojenja. Na ovaj način bi se uštedila energija da dovođenje mulja u stanje koje zadovoljava njegovo upotrebu kao energent, a ujedno smanjuje troškove tretmana i zbrinjavanja. Projekt …

Kontaminacija zemlje PCB-evima, procjena lokacije i mjere sanacije industrijske zone Incel, Banja Luka

Uzorkovanje zemlje (površinsko, dubinsko), podzemnih i površinskih voda, građevinskih materijala, van i oko kruga industrijske zone Incel Banja Luka. Procjena rizika lokacije po zdravlje ljudi i okoliš, prijedlog mjera sanacije lokacije. Projekt je finansiran od strane Švedske razvojne agencije SIDA preko UNDP-a kao implementatora.

Dezinfekcioni uređaji za bh. bolnice

DAF – Uređaj namijenjen za aplikaciju dekontaminacionih i dezinfekcionih sredstava u obliku homogenog rastvora u prostorijama gdje su boravili bolesnici zaraženi COVID-om. CARE International Balkans donacija medicinske i zaštitne opreme u vrijednosti od 130.000 KM domovima zdravlja u Bosni i Hercegovini zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke.  

Trening za održavanje

Trening predstavnika grada Goražde i JKP 6. mart o procedurama rada i održavanja Biljnog prečistača otpadnih voda u mjesnoj zajednici Bogušići

Biljni prečistač Goražde

Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda – Biljni prečistač u Bogušićima, Goražde Projekt Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda – Biljni prečistač u Bogušićima, Goražde počeo je u januaru 2017. godine, a planirano trajanje je 3 godine. Izgradnju sistema finansira Češka Razvojna Agencija, a kompanija Dekonta sufinansira svojim sredstvima dio troškova izgradnje. Gradu Goražde je …

Potencijali tretmana i korištenja mulja

NAZIV PROJEKTA: STUDIJA IZVODLJIVOSTI O POTENCIJALIMA TRETMANA I KORIŠTENJA MULJA IZ OPŠTINSKIH I INDUSTRIJSKIH PREČISTAČA OTPADNIH VODA U BIH Trajanje projekta: 2019-2020 Partneri: KemisBH, d.o.o Lukavac; Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo; JPK Komunalac d.d. Gradačac Financijer projekta: UNDP, Partnerstvo R. Češke i UNDP-a za SDG Kratak opis: Cilj projekta je istražiti potencijale za tretman i …