U Bosni i Hercegovini

Adresa:

Fra Anđela Zvizdovića 1, B-11

71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 933 490

E-mail: info@dekonta.ba