Okolišno istraživanje i razvoj

DEKONTA ima dugogodišnju tradiciju u istraživačkim aktivnostima usmjerenim uglavnom na napredne i perspektivne tehnologije, postupke i opremu za komercijalnu primjenu. Razvoj inovativnih tehnologija za sanaciju zagađenih područja i za postupanje s opasnim otpadom provodi visoko iskusan tim stručnjaka.

Naše istraživanje trenutno je usmjereno na sljedeće teme:

In-situ dekontaminacija podzemnih voda

 • In-situ kemijska oksidacija
 • Hidraulično frakcioniranje poboljšana sanacija
 • Nanotehnologije
 • Termalno pojačana anaerobna deklorinacija

Napredne fizičko-kemijske metode za tretman tla i vode

 • Fotokemijska oksidacija
 • Elektrokoagulacija teških metala
 • Termička desorpcija (klasično i mikrovalno grijanje)
 • Membrane kontaktori za uklanjanje organskih onečišćujućih tvari

Biljni prečistači za tretman otpadnih voda

 • Prečistači za kontrolu onečišćenja u domaćinstvima i poljoprivredi
 • Tretman kanalizacijskog mulja
 • Skladištenje i ponovno korištenje vode

Obrada otpadnog zraka

 • Termofilna biofiltracija
 • Fotokemijska oksidacija
 • Odstranjivanje mirisnih spojeva pomoću plazme
 • Katalitički mikrovalni tretman

Napredni biotehnološki procesi

 • Su-kompostiranje onečišćenog tla
 • Biodiranje za obradu otpadnih muljeva
 • Mikoremedijacija