Biljni prečistač u BiH

Dekonta je aktivnosti u polju primjene Biljnih prečistača u BiH započela 2015. godine edukativnih seminarima održanim u Mostaru, Banja Luci, Sarajevu i Brčkom. Naredne godine je izveden i projekt Studija izvodjivosti izgradnje Biljnog prečistača u okviru kod je za pilot lokaciju izabrana lokacija u Gradu Goražde.

U toku je izvođenje projekta izgradnje Biljnog prečistača u Bogušićima (2017-2019), a projekt je finansiran od strane Češke razvojne agencija.