Konsulting o zaštiti okoliša

Konsulting o zaštiti okoliša (opasni otpad, planovi u akcidentim situacijama, procjena rizika, i sl.)

Specijalisti DEKONTA svojim klijentima pružaju sveobuhvatan paket konsultantskih usluga vezanih za projektovanje, implementaciju i rad:

 • Auditi (Due diligence audits) za zaštitu okoliša, zdravlja, sigurnosti i socijalne skrbi u skladu sa smjernicama Svjetske banke / IFC / EBRD / ADB / US EPA
 • Faza I okolišne, zdravstvene, sigurnosne i socijalne procjene (suglasnost, akvizicija i kontrola dobavljača itd.)
 • Faza II Okolišni auditi (bušenje, uzimanje uzoraka tla / podzemnih voda, laboratorijska analiza)
 • Procjena rizika po okoliš i zdravlje
 • Procjene utjecaja na okoliš i društvo u skladu s smjernicama Svjetske banke / IFC / EBRD / EU / ADB i / ili zakonodavstvom CIE o procjeni utjecaja na okoliš
 • Studije disperzije zraka za stacionarne i mobilne izvore
 • Konzultantska podrška u implementaciji i funkcioniranju ISO Sistema upravljanja – Kvaliteta (QMS), Okolišni upravljački sistem (EMS), Zdravlje i sigurnost radnika (OHSAS) u skladu sa ISO standardima
 • Savjetodavno upravljanje otpadom (programi za otpad, rukovanje otpadom itd., planovi upravljanja otpadom – opasni i neopasni)
 • Obrada operativnih priručnika, planova za hitne slučajeve i sl.
 • Nezavisni nadzor prilikom provođenje okolišnih projekata
 • Veze sa regulatornim tijelima i lokalnim vlastima, odnosima sa zajednicama i angažiranjem zainteresiranih strana
 • Organizacija obuka o okolišu i studijska putovanja