Aktuelnosti

Trening za održavanje

Trening predstavnika grada Goražde i JKP 6. mart o procedurama rada i održavanja Biljnog prečistača otpadnih voda u mjesnoj zajednici Bogušići

Biljni prečistač Goražde

Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda – Biljni prečistač u Bogušićima, Goražde Projekt Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda – Biljni prečistač u Bogušićima, Goražde počeo je u januaru 2017. godine, a planirano trajanje je 3 godine. Izgradnju sistema finansira Češka Razvojna Agencija, a kompanija Dekonta sufinansira svojim sredstvima dio troškova izgradnje. Gradu Goražde je …

Potencijali tretmana i korištenja mulja

NAZIV PROJEKTA: STUDIJA IZVODLJIVOSTI O POTENCIJALIMA TRETMANA I KORIŠTENJA MULJA IZ OPŠTINSKIH I INDUSTRIJSKIH PREČISTAČA OTPADNIH VODA U BIH Trajanje projekta: 2019-2020 Partneri: KemisBH, d.o.o Lukavac; Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo; JPK Komunalac d.d. Gradačac Financijer projekta: UNDP, Partnerstvo R. Češke i UNDP-a za SDG Kratak opis: Cilj projekta je istražiti potencijale za tretman i …

Emisije u zrak i mirisi – tretman

Mi brinemo o zraku koji udišete. U Dekonta-i istražujemo sva moguća rješenja kako bismo pružili sveobuhvatan portfelj: Regeneracija aktivnog ugljika BIO-TRETMANNI SUSTAVI (Biofilters, Biotrickling filters) Regenerativni termični oksidatori Katalitički oksidator Scrubber-i zraka Naši najprodavaniji uređaji su BIO-TRETMANNI SUSTAVI zahvaljujući našim patentiranim tehnologijama i cjelovitom paketu usluga:     dizajn prema specifičnim uvjetima vaše lokacije     pilot testovi na …

Oprema

Mješalica za otpad (na sklizku) (DOWNLOAD) Disk Pelletizer (DOWNLOAD) Mobilno postrojenje za ispiranje i tretman tla (DOWNLOAD) Kontejnerski stabilizacijsko / solidifikacijsko postrojenje (DOWNLOAD) Postrojenje za indirektnu termičku desorpciju (DOWNLOAD) Plutajući usisni bager (DOWNLOAD) Biofilteri (Brošura – BOS – ENG) DAF oprema za dezinfekciju prostorija – Covid 19 (DOWNLOAD)

Okolišno istraživanje i razvoj

DEKONTA ima dugogodišnju tradiciju u istraživačkim aktivnostima usmjerenim uglavnom na napredne i perspektivne tehnologije, postupke i opremu za komercijalnu primjenu. Razvoj inovativnih tehnologija za sanaciju zagađenih područja i za postupanje s opasnim otpadom provodi visoko iskusan tim stručnjaka. Naše istraživanje trenutno je usmjereno na sljedeće teme: In-situ dekontaminacija podzemnih voda In-situ kemijska oksidacija Hidraulično frakcioniranje …

Hitno djelovanje u slučajevima akcidentnih situacija

DEKONTA pruža 24 sata na dan, 365 dana u godini, u cijeloj Češkoj. Garantujemo odlazak hitnog vozila u roku od 30 minuta od primitka obavijesti o izvanrednim situacijama. Jedinica za hitne slučajeve tvrtke DEKONTA rješava sve vrste ekoloških izvanrednih stanja: U Bosni i Hercegovini sarađujemo sa lokalnom kompanijom KEMEKO-BH koja vrši preliminarno reagovanje, do dolaska …

Laboratorijske usluge

Svojim klijentima isporučujemo sveobuhvatan paket akreditiranih analitičkih i mikrobioloških analiza u području zaštite okoliša. Laboratoriji se rade u skladu sa zahtjevima norme ISO / IEC 17 025, i nalaze se u R. Češkoj. Uglavnom pružamo sljedeće usluge: Fizičko-kemijska analiza Mikrobiološke analize Uzorkovanje otpadaka, tla, sedimenata, podzemnih i otpadnih voda Identifikacija tvari ili mješavina tvari Biotehnološki …

Industrijsko čišćenje

Jedinica za okolišno hitno reagiranje DEKONTA-e specijaliziran je, među ostalim i u industrijskom čišćenju. Nudimo sljedeće usluge: Čišćenje spremnika od opasnih kemikalija Čišćenje i odlaganje tekućeg otpada iz ispusta i ispiranja automobila Dekontaminaciju raznih industrijskih postrojenja Kontinuirano praćenje prisutnosti otrovnih plinova i zapaljivih tvari u atmosferi Ekstrakcija i odlaganje zapaljivih para katalitičkim izgaranjem Za industrijsko …

Biljni prečistač u BiH

Dekonta je aktivnosti u polju primjene Biljnih prečistača u BiH započela 2015. godine edukativnih seminarima održanim u Mostaru, Banja Luci, Sarajevu i Brčkom. Naredne godine je izveden i projekt Studija izvodjivosti izgradnje Biljnog prečistača u okviru kod je za pilot lokaciju izabrana lokacija u Gradu Goražde. U toku je izvođenje projekta izgradnje Biljnog prečistača u …