Kategorija: Usluge

Emisije u zrak i mirisi – tretman

Mi brinemo o zraku koji udišete. U Dekonta-i istražujemo sva moguća rješenja kako bismo pružili sveobuhvatan portfelj: Regeneracija aktivnog ugljika BIO-TRETMANNI SUSTAVI (Biofilters, Biotrickling filters) Regenerativni termični oksidatori Katalitički oksidator Scrubber-i zraka Naši najprodavaniji uređaji su BIO-TRETMANNI SUSTAVI zahvaljujući našim patentiranim tehnologijama i cjelovitom paketu usluga:     dizajn prema specifičnim uvjetima vaše lokacije     pilot testovi na …

Okolišno istraživanje i razvoj

DEKONTA ima dugogodišnju tradiciju u istraživačkim aktivnostima usmjerenim uglavnom na napredne i perspektivne tehnologije, postupke i opremu za komercijalnu primjenu. Razvoj inovativnih tehnologija za sanaciju zagađenih područja i za postupanje s opasnim otpadom provodi visoko iskusan tim stručnjaka. Naše istraživanje trenutno je usmjereno na sljedeće teme: In-situ dekontaminacija podzemnih voda In-situ kemijska oksidacija Hidraulično frakcioniranje …

Industrijsko čišćenje

Jedinica za okolišno hitno reagiranje DEKONTA-e specijaliziran je, među ostalim i u industrijskom čišćenju. Nudimo sljedeće usluge: Čišćenje spremnika od opasnih kemikalija Čišćenje i odlaganje tekućeg otpada iz ispusta i ispiranja automobila Dekontaminaciju raznih industrijskih postrojenja Kontinuirano praćenje prisutnosti otrovnih plinova i zapaljivih tvari u atmosferi Ekstrakcija i odlaganje zapaljivih para katalitičkim izgaranjem Za industrijsko …

Biljni prečistač u BiH

Dekonta je aktivnosti u polju primjene Biljnih prečistača u BiH započela 2015. godine edukativnih seminarima održanim u Mostaru, Banja Luci, Sarajevu i Brčkom. Naredne godine je izveden i projekt Studija izvodjivosti izgradnje Biljnog prečistača u okviru kod je za pilot lokaciju izabrana lokacija u Gradu Goražde. U toku je izvođenje projekta izgradnje Biljnog prečistača u …

Upravljanje i sanacija kontaminiranim lokacijama

Isporučujemo našim klijentima sveobuhvatne, dodatne vrijednosti i lokacijski specifična rješenja koja se odnose na sve aspekte procesa sanacije – od istraživanja lokacija i studija izvedivosti do procjene rizika, odabira remedijacije, sanacijskog dizajna i upravljanja remedijacijom na lokaciji. Pružamo sljedeće usluge: Istraživanje lokacije Uzorkovanje tla, podzemnih voda i isparavanja tla Ispitivanje kakvoće vode i hidro geološko …

Konsulting o zaštiti okoliša

Konsulting o zaštiti okoliša (opasni otpad, planovi u akcidentim situacijama, procjena rizika, i sl.) Specijalisti DEKONTA svojim klijentima pružaju sveobuhvatan paket konsultantskih usluga vezanih za projektovanje, implementaciju i rad: Auditi (Due diligence audits) za zaštitu okoliša, zdravlja, sigurnosti i socijalne skrbi u skladu sa smjernicama Svjetske banke / IFC / EBRD / ADB / US …

Usluge

DEKONTA djeluje u polju zaštite okoliša i održivog upravljanja otpadom. Naše usluge obuhvataju: Konsulting o zaštiti okoliša (opasni otpad, planovi u akcidentim situacijama, procjena rizika, i sl.) Upravljanje i sanacija kontaminiranim lokacijama Upravljanje opasnim otpadom i postupanje s industrijskim otpadom Prečišćavanje otpadnih voda (industrijski i općinski sistemi) Industrijsko čišćenje Laboratorijske usluge Hitno djelovanje u slučajevima …