Biljni prečistač Goražde

Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda – Biljni prečistač u Bogušićima, Goražde

Projekt Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda – Biljni prečistač u Bogušićima, Goražde počeo je u januaru 2017. godine, a planirano trajanje je 3 godine. Izgradnju sistema finansira Češka Razvojna Agencija, a kompanija Dekonta sufinansira svojim sredstvima dio troškova izgradnje. Gradu Goražde je vlasnik sistema i njim će upravljati. Za sistem su dobijene sve potrebne dozvole.

Projekt je u prvoj fazi namjenjen izgradnji sistema za 75ES, pri čemu će neki dijelovi zadovoljavati potrebe 150ES, tj. cijelog naselja. Projekt je u svojoj finalnog fazi izgradnje, nakon čega slijedi period testiranja i monitoringa vode koja će se ispuštati.

Grad Goražde izradio je Glavni projekt kanalizacione mreže do prečistača, a djelimičnu izgradnju mreže finansiraće Fond za zaštitu okoliša.