Promovisani lideri održivog razvoja u BiH – Kompanija Dekonta BH d.o.o pobjednik u kategoriji “Ljudi”

Na svečanosti koja je održana 30.06.2022.god., Dekonta BH d.o.o. osvojila je nagradu za lidere održivog razvoja za 2022.god. u kategoriji “Ljudi”.

Ova nagrada se dodjeljuje u sklopu programa “Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini” (SDG2BIH)“, zajedničke inicijative koju finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women kao dio podrške UN-a vlastima u Bosni i Hercegovini pri implementaciji Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH.

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja dodjeljuje se svake godine s ciljem promocije napora i angažmana privatnog sektora u oblasti održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Nagrada za 2022. godinu bila je fokusirana na preduzeća koja stvaraju i zadržavaju kvalitetna radna mjesta i aktivno smanjuju svoj utjecaj na okoliš.

U okviru tematske oblasti “Ljudi” nagrade se dodjeljuju onim preduzećima koja inspirišu druge u smislu otvaranja kvalitetnih radnih mjesta i zadržavanja talenata, a ovogodišnji dobitnici su Dekonta BH u kategoriji mikro preduzeća.

Ovo je drugi put kako je Dekonta BH d.o.o., pobjednik u kategoriji mikro preduzeća, a za nas, ciljevi održivog razvoja, predstavljaju i cilj usavršavanja i razvoja našeg rada u pravcu održivosti.